Грижата, от която се нуждаете

    Лечение

    В центъра се използват най-модерните методи за лечение на раните от съдов произход. При всеки пациент се изработва индивидулен план за лечение, съобразен с всички особености на раневия процес.
    Приложението на съвременни превръзки на едни от най-реномираните фирми в света позволяват бързо и ефективно лечение на болните.
    Използването на подходящите превръзки в различните фази на оздравителните процеси в раната позволяват ефективното и очистване, предотвратяване на инфекцията, регулиране на влажността и рН, осигуряване на достъп на кислород до раневите повърхности, стимулиране и ускоряване на гранулационите и епителизационни процеси и по-бързо зарастване на лезиите от съдов произход.
    Непрекъснатият микробиологичен контрол на раните е част от задължителният лечебен протокол при болните.
    Локалното лечение на труднозарастващите рани се комбинира със съвременни медикаментозни и оперативни подходи за лечение. Особено внимание се отделя на използването на максимално щадящи методики, в съчетание с индивидуален подход към всеки пациент.