Грижата, от която се нуждаете
 

    Диагностика

    При всички пациенти обърнали се за лечение към нас се извършва щателен преглед включващ ангиологична анамнеза и статус. След оценка на раневите процеси се провежда необходимият набор от изследвания. Центърът работи в тясна колаборация с МЦ „Трета поликлиника” и МБАЛ „Свети Иван Рилски”, което позволява максимално бързо и ефективно обслужване на болните.
    За детайлна диагностика центърът разполага с ултра звуков цветен Доплер и спирален мултидетекторен компютърен томограф за извършване на пълния обем стандартна и 3D диагностика на цялата кръвоносна система на човешкото тяло.
    Микробиологичната лаборатория работеща съвместно с Центъра разполага с най-съвременни методи за идентификация на различни патогеннни микроорганизми и и за изработване на антибиограми, даващи информация за подходящите за използване в конкретните случаи антибиотици. При необходимост могат да бъдат извършени всички необходими консултации със специалистите, работещи в медицинският център и болницата.