Грижата, от която се нуждаете

    Центърът за лечение на рани от съдов произход е създаден в съзвучие с най-съвременните медицински тенденции в света.
    Наша основна цел е провеждане на адекватно лечение и обгрижване на пациентите с хронични рани до тяхното пълно оздравяване и възстановяване на нормалното им качество на живот.
    В Центъра работят:

Доц. Д-р Димитър Петков, д.м.
Специалист по обща и съдова хирургия
Доц. Д-р Андрея Андреев, д.м.
Специалист по обща и съдова хирургия
Д-р Петър Пенков

Специалист по обща и съдова хирургия
Д-р Павел Атанасов

Специализант по съдова хирургия
Д-р Здравка Атанасова

Образна диагностика на съдовите заболявания

Ст.м.с. Галина Тодорова
Бакалавър „Здравни грижи”
М.с. Мариела Бакърджиева
Бакалавър „Здравни грижи”
М.с. Смина Кралева

Бакалавър „Здравни грижи”
М.с. Джеврие Иззет

Бакалавър „Здравни грижи”
М.с. Екатерина Баева

Бакалавър „Здравни грижи”